• εθνικός ύμνος νοηματική

Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΒ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΓ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΔ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΕ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

O Εθνικός Ύμνος στη νοηματική γλώσσα / Βίντεο

Δωρεάν

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η πρωτοβουλία ανήκει στον ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.

Παρουσίαση του Εθνικού Ύμνου στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα Λαζαρίδου Ελευθερία - Γκανάτσας Χρήστος (μαθητές από το Ειδικό Γυμνάσιο - Λύκειο Κωφών και Βαρήκοων Θεσσαλονίκης)

Youtube link: https://www.youtube.com/watch?v=T-RIMkeuskI&t=4s

              περισσότερα

Tags:
, , , , , , ,
ΤΥΠΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΒΙΝΤΕΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Νοηματική

ΘΕΜΑΤΑ

1821, 1940, 28η Οκτωβρίου, 25η Μαρτίου

ΒΙΝΤΕΟ

Περιγραφή