• Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
  • Οριζόντιες Προσθέσεις διψήφιων αριθμών / Κάνω πράξεις
  • Οριζόντιες Προσθέσεις διψήφιων αριθμών

Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Οριζόντιες Προσθέσεις διψήφιων αριθμών / Κάνω πράξεις

Δωρεάν

Μαθηματικά Γ’ Δημοτικού (κεφ. 2)  /  Οριζόντιες Προσθέσεις διψήφιων αριθμών. 

Κάνω τις προσθέσεις οριζόντια και γράφω το αποτέλεσμα.

περισσότερα

Tags:
, , ,
ΤΥΠΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΚΑΝΩ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Περιγραφή

Παρακαλούμε διαβάστε εδώ τους όρους χρήσης των ηλεκτρονικών αρχείων μας, πριν τα χρησιμοποιήσετε.