• Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
  • Μαθαίνω για τους κρίκους με τον Λευτέρη Πετρούνια / Βίντεο

Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΔ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΕ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Μαθαίνω για τους κρίκους με τον Λευτέρη Πετρούνια / Βίντεο

Δωρεάν

Ο Γιώργος Καπουτζίδης μαθαίνει για τις ασκήσεις στους κρίκους με τον Λευτέρη Πετρούνια.

Youtube link: https://www.youtube.com/watch?v=rtbNPJMrZ9k

      περισσότερα

Tags:
, , , , , , ,
ΤΥΠΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΒΙΝΤΕΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ, ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΒΙΝΤΕΟ

Περιγραφή